Bylinky.eu - Pravidla ochrany zdraví v oblastech zasažených povodněmi

Na včerejším brífinku Ministerstva zdravotnictví k aktuální povodňové situaci z hlediska základních pravidel ochrany zdraví v zaplavených oblastech vystoupil kromě ministra zdravotnictví Leoše Hegera a náměstka pro zdravotní péči Ferdinanda Poláka i hlavní hygienik Vladimír Valenta.

Pravidla ochrany zdraví v oblastech zasažených povodněmi

Ministr Heger v úvodu poděkoval záchranářům a zdravotníkům, kteří se účastnili evakuací a také členům hygienické služby, kteří se stali součástí krizových štábů. „Držíme palce všem postiženým lidem, kteří jsou do povodní vtaženi, aby celou situaci zvládli jak psychicky, tak fyzicky. Chci je ujistit, že všude, kde bude mít ministerstvo zdravotnictví svou roli, tam bude pomáhat,“ ujistil přítomné Heger.

Krizový štáb MZ s ohledem na vyhlášení nouzového stavu požádal o zasílání pravidelných informací své přímo řízené organizace zajišťující poskytování zdravotní péče. Jak sdělil Ferdinand Polák, štáb resortu dostává průběžně informace o případném ohrožení zdravotnického zařízení povodní (případně provedených opatření k ochraně, života zaměstnanců, pacientů a majetku), o požadavcích na přijetí evakuovaných pacientů z jiných zařízení a požadavky vyžadující součinnost MZ při řešení mimořádné události či krizové situace postihující zdravotnické zařízení.

Závažnost situace potvrdil hlavní hygienik Vladimír Valenta. „To, v čem se dnes nacházíme, je extrémně riziková situace, která přináší mimořádná nebezpečí z hlediska ohrožení zdraví. Lidé by měli striktně dodržovat hygienické zásady, mýt a dezinfikovat si ruce a používat ochranné pomůcky jako gumové holínky a rukavice. Oděvy by se taktéž měly dezinfikovat, nestačí pouhé vyprání, ale určitě je namístě vyvářka, nebo služby profesionální čistírny,“ apeluje Valenta. Lidem se také doporučuje zkontrolovat přeočkování proti tetanu.

Hygienické zásady je třeba dodržovat také ve styku s potravinami – zaplavené potraviny rovná se kontaminované a to včetně veškerých zemědělských produktů. V případě konzerv je nutné omytí, dezinfekce, opláchnutí teplou vodou a i poté, pokud je potravina jakkoli podezřelá, je nutno jí zlikvidovat.

Ohroženy mohou být také zdroje pitné vody. Ke včerejším dni bylo postiženo kolem 51 vodovodů určených pro hromadné zásobování pitnou vodou a dalších 100 se ocitalo v ohrožení. Oněch 51 vodovodů se nachází v Jihočeském, Plzeňském a Středočeském kraji. O možném ohrožení se lidé vždy dozvěděli a i nadále dozvědí od orgánů místní samosprávy nebo přímo od poskytovatele služeb. V případě individuálních zdrojů pitné vody a postižení zdroje pitné vody se důrazně doporučuje pít pouze voda balená, případně voda z přistavených cisteren.Aktuálně k povodním: Důležité telefony, informace, weby a konta zde.Zdroj: tz MZČR

 

[2013-06-04]
Autor článku Pravidla ochrany zdraví v oblastech zasažených povodněmi : FiftyFifty